Om du vill besöka en strippklubb i Stockholm och glömt frugan hemma!

  • juni 26, 2015 at 15:03

Har man vägarna förbi och har ingenting att göra, alltså när man besöker huvudstaden, då är bästa förslaget att ta en titt på Kino!

Med Kino menar jag förståss inte någon biograf inte, utan en klubb med massor med godbitar som väntar på den intresserade. Damer med lite lättare kläder står för underhållningen och det är bara bra med det.

Tabun är sedan länge borta och den som påstår något liknande är ute och cyklar! Ta in på ett fint hotell som Stockholm har att erbjuda, förresten så har Stockholm många bra hotell i närheten av Kino så det är bara att söka på Google och hitta det hotell som ligger närmast och har bäst mat.

Det är gått om andra aktiviteter här men att gå på strippklubb någonting man inte har haft tid till eller så av andra anledningar så har man prioriterat bort.

Kom i håg, Kino står för strippklubb och ingenting annat. 😉

Glöm inte! Du för inte förneka det hela efteråt! 😀

 

En förklaring för både möhippa & svensexa

  • maj 4, 2015 at 09:33

En möhippa, ursprungligen kallad mökväll, är en fest som av kvinnliga vänner anordnas för en kvinna som står i begrepp att gifta sig. Ursprungligen handlade möhippan om att den blivande bruden dagen före vigseln fördes av sina kvinnliga vänner till en bastu eller dylikt för att där viga sin mödom åt en gudom. Den ökade jämställdheten har lett till att möhippan kommit att överta delar av svensexans äventyrliga format. Traditionellt har däremot en möhippa varit en mycket lugn tillställning. Brudens vänner har bland annat överlämnat en bukett bestående av hushållsattiraljer (stekspade med mera) som bruden kan få användning för i sin nya roll som husmor. En typisk svensk möhippa är vanligtviss helt ovanligt!

Typ det som framgår av bilden nedan:

 

En svensexa, tidigare ibland Svenmiddag, är en fest som av (traditionellt manliga) vänner (framför allt best man) anordnas för en man som står i begrepp att gifta sig. Därmed skall betecknas att vederbörande tar ett sista farväl av ungkarlslivets fröjder för att hädanefter ägna sig åt familjens mera stilla lycka.  Svensexa är en sammansättning av orden sven och sexa. Det första ledet, sven, är en äldre benämning på en ung man, i synnerhet en ogift eller sexuellt oerfaren sådan. Andra ledet, sexa, är ursprungligen en lättare festmåltid med start klockan sex på kvällen.

Och vad som händer ”Sven” framgår av bilden nedan:

eller om du har bra vänner :

Och sedan kommer tårtan:

Till sist kommer vi till det roliga! Poledance

Detta kan bli aktuellt både under svensexa och möhippan. Bara ni vet!

Om det är möhippa stockholm, svensexa stockholm och poledace stockholm är det Club Kino som gäller! 😉

Välutbildade hemmafruar väldig välfärds för lust för EU

  • mars 23, 2015 at 14:02

En debatt på DN

Utnyttja finanskrisen feministiskt. Att kvinnor i Europa utbildar sig och sedan stannar hemma är värre är ”brain drain”. Lika villkor för kvinnor på arbetsmarknaden skulle ge ett mångfalt större BNP-lyft än effektivare handel. Det är en tillväxtfråga som tigits ihjäl, skriver EU-minister Birgitta Ohlsson.

Just nu pågår Världsekonomiskt forum i schweiziska Davos. Många av världens ekonomiska och politiska makthavare samlas i en europeisk alpby för att diskutera hur vi kan förbättra världsekonomin. Ledare från snabbväxande ekonomier i Asien och Sydamerika har rest till en kontinent som kämpat med en kris i över ett halvt decennium. Vi måste vända på varje sten för att få fart på tillväxten, och det saknas inte möjligheter.EU-kommissionen beräknar att ett frihandelsavtal med USA kan lyfta EU:s BNP med en halv procent. I kronor räknat betyder det mer än 500 miljarder kronor.Att förenkla handel med tjänster inom EU blir allt viktigare eftersom allt mer av det konsumenter och företag köper är tjänster. Vi köper allt ifrån bank- och arkitekttjänster till tand- och veterinärvård. Det finns fortfarande mycket som hindrar en halv miljard européer från att fritt köpa tjänster från alla medlemsländer. Om hindren tas bort kan BNP lyfta med det dubbla – en hel procent.

Om det blir lättare att handla varor och tjänster över nätet i EU beräknas BNP kunna öka mångdubbelt mer. Hela fyra procent beräknas BNP kunna stiga.

Men det finns en tillväxtfråga som har tigits ihjäl bland världens maktelit alldeles för länge: att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. OECD har beräknat att EU:s BNP kan öka med hela tolv procent om förutsättningarna förbättrades för kvinnors yrkesarbetande. Om kvinnor arbetade exakt lika mycket som män visar forskning på att den positiva effekten kan bli än större.

Liberal feminism har alltid utgått från ekonomiskt oberoende för att ge kvinnor frihet att forma sina drömmar. Under finanskrisen finns det anledning att frigöra denna feminism i Europa och göra nödvändiga nationella reformer, men utan att rulla tillbaka dem när krisen är över. Kvinnor ska naturligtvis främst delta på arbetsmarknaden för sin egen skull, men Europa har inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar.

Sysselsättningsnivån bland kvinnor varierar oerhört. Sverige är det land i EU som har högst sysselsättningsgrad för kvinnor – fler än tre av fyra jobbar. Men i vissa EU-länder är det fortfarande vanligare med hemmafruar än yrkeskvinnor. För att ta till vara denna enorma potential måste vi börja uppifrån och ändra de ekonomiska och politiska förutsättningarna.
Makt har genom historien varit en manlig bastion. När världens maktelit samlas i Davos i år är bara 15 procent av deltagarna kvinnor, en försämring från 17 procent i fjol. Bland de cirka 35 svenska Davos-deltagarna är vi endast två kvinnor: jag och Annika Falkengren. Europeiska rådet med EU:s stats- och regeringschefer var även länge en sådan bastion. Internationella valutafonden, IMF, och Europeiska centralbanken, ECB, likaså. Sedan 2005 har dock EU:s mäktigaste land företrätts av en kvinna i Europeiska rådet – Angela Merkel. Tysklands roll i EU har också vuxit kraftigt i betydelse under hennes år vid makten.

Det är därför symboliskt att Merkel är den regeringschef som i dagarna utsett den första kvinnliga ledamoten Sabine Lautenschläger på länge till den mäktiga styrelsen i ECB som sätter räntan i Euroländerna.

Det är också symboliskt att den tidigare franska finansministern Christine Lagarde, som tog över chefskapet för Internationella valutafonden, fört upp kvinnors arbetskraftsdeltagande på dagordningen. Hon har hållit tal i så vitt skilda länder som Sydkorea, Burma och Mali, där IMF:s huvudbudskap varit att tillväxt kan ta fart om kvinnor kommer ut på den avlönade arbetsmarknaden. Detta budskap från IMF gäller i högst grad även för Europa.

EU:s BNP skulle växa med tolv procent ytterligare om kvinnor yrkesarbetade i samma utsträckning som män.

  • mars 23, 2015 at 13:51

Så här skriver Göteborgs posten:

Vi ser nu de första tecknen på återhämtning efter den ekonomiska krisen i Europa men vi har fortfarande mycket att göra för att förnya våra ekonomier och göra dem anpassade för framtiden. Budskapet när EU:s stats- och regeringschefer träffas i veckan kan knappast vara tydligare: Vi måste titta på varje tänkbar möjlighet att öka tillväxt och konkurrenskraft.

Många recept för ekonomisk återhämtning ligger på bordet, varav en har underskattats allt för länge: kvinnors arbetskraftsdeltagande. Enligt OECD skulle EU:s BNP växa med tolv procent ytterligare om kvinnor yrkesarbetade i samma utsträckning som män. En överraskande hög siffra för ett mål som inte är ifrågasatt i dagens Europa.

Varierar kraftigt

EU är bra på att enas om strategier med ambitiösa målsättningar. Enligt Europa 2020-strategin ska medlemsländerna år 2020 ha nått en sysselsättningsgrad på 75 procent för kvinnor och män. Fortfarande prioriterar inte alla medlemsländer att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden för kvinnor varierar kraftigt mellan EU-länderna men vi ser ett gemensamt mönster: kvinnor yrkesarbetar i mindre utsträckning än män. Vi kommer inte att kunna nå vårt mål utan att titta på skillnaderna mellan mäns och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Europa har världens bäst utbildade hemmafruar – ett rekord som vi inte kan vara stolta över. Och det trots att det är vare sig kvinnornas eller männens val i dag. Kvinnor vill ha samma valmöjlighet som män. Det innebär att inte tvingas välja mellan familj och arbete. Men för många kvinnor är detta verklighet och ett hinder för självbestämmande i livet. I många EU-länder väljer kvinnor att inte skaffa barn för att karriären riskerar att påverkas negativt. Och på andra håll avstår arbetslösa kvinnor från barn för att det saknas sociala skyddsnät. Många kvinnor skaffar sig utbildning och avancerade examina utan att någonsin använda dem. Under alla förhållanden är detta en stor förlust av ekonomisk och social potential.

Ju, De ska ha det roligt med!

  • mars 23, 2015 at 09:53

Vill ni veta vad hemma fruar gör när deras män är på jobbet?

Snart kommer dem själva att brätta allt för er på den här sidan!